Nieuws

Hieronder vindt u het laaste nieuws over de Huizenbemiddelaar en de woningmarkt.

Huishoudens profiteren meer van herstel economie

23-09-2016 - Huishoudens waren vorig jaar goed voor 55 procent van de totale netto-inkomsten van Nederland, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd. Dat aandeel is sinds 2012 steeds toegenomen.

Dat huishoudens meer overhielden komt onder meer doordat er minder sociale premies betaald hoefden te worden. Zo ging onder meer de pensioenpremie omlaag. Daarnaast steeg het inkomen doordat het aantal werkenden toenam.

Besteedbaar inkomen

Ook meldt het CBS dat Nederlandse huishoudens in het tweede kwartaal van 2016 meer te besteden hadden dan een jaar eerder. "Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 2,1 procent", meldt het bureau vrijdag.

De toename hangt vooral samen met de hogere beloning van werknemers en de gegroeide inkomsten uit productieactiviteiten.

Hypotheekschuld

De totale hypotheekschuld van alle huishoudens kwam in het tweede kwartaal van 2016 uit op 662 miljard euro. Dat is 9,8 miljard euro meer dan een jaar eerder.

De hypotheekschuld stijgt voor het vijfde kwartaal op rij, onder meer door de verder aantrekkende woningmarkt. In het tweede kwartaal van 2016 werden bijna 24 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode van 2015. Ook lagen de verkoopprijzen gemiddeld ruim 4 procent hoger.

Meer pensioenfondsen beleggen duurzaam

23-09-2016 - Uit gesprekken met de pensioenfondsen en hun toelichting op het eigen beleggingsbeleid, blijkt dat de inzet van fondsen op duurzaamheid niet iets tijdelijks is, concludeert De Nederlandsche Bank vrijdag.

Meer fondsen hebben duurzaamheid opgenomen in hun zogenoemde beleggingsovertuigingen.

Daarin omschrijft een fonds onder meer de eigen visie op het nemen van beleggingsrisico's en andere keuzes. In 2013 gold dit nog voor 45 procent van de fondsen. Vorig jaar lag het aandeel al op 74 procent.

Duurzaamheidsbeleid

Vorig jaar zei 88 procent van de pensioenfondsen een duurzaamheidsbeleid te hebben ontwikkeld. Er zijn wel grote verschillen in de ambities van de verschillende fondsen.

Met name de grotere fondsen zijn bezig met duurzaamheid. Die zitten daarmee wereldwijd in de voorhoede, aldus DNB.

Reputatie

Aanvankelijk waren fondsen er vooral mee bezig om hun reputatie te verbeteren. Inmiddels zijn er ook andere motieven.

"Waar het aanvankelijk gedreven werd door de reputatierisico's die maatschappelijk als 'fout' gepercipieerde beleggingen met zich meebrengen, zien we het accent nadrukkelijk verschuiven van reputatierisico naar financieel risico en naar financiële kans", meent DNB.

Fondsen zien duurzaam beleggen steeds meer als een manier om risico's te beheersen en als een kansrijke investering.

Omzet detailhandel opnieuw gestegen

02-09-2016 - De omzet groeide daarmee voor het zevende kwartaal op rij. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend. De vooruitgang was echter wel duidelijk kleiner dan in de voorgaande maanden. In het eerste kwartaal werd nog een plus van bijna 2 procent gemeten.

De groei was volledig te danken aan de verkoop van voedingsmiddelen. De foodsector zette in het tweede kwartaal 0,7 procent meer om dan een jaar eerder, terwijl in de non-foodsector de omzet 0,4 procent lager was dan in het tweede kwartaal van 2015.

Ruime meerderheid verwacht dat huizen duurder worden

02-09-2016 - Bijna 70 procent van de Nederlandse consumenten verwacht dat de huizenprijzen in 2017 zullen stijgen. Zij zijn positiever over de woningprijs dan consumenten in omringende landen.
In het Verenigd Koninkrijk verwacht 56 procent van de Britten een prijsstijging in 2017, blijkt donderdag uit een onderzoek van het economisch bureau van ING.
In Frankrijk is minder dan de helft (46 procent) ervan overtuigd dat woningen volgend jaar duurder worden. In België (65 procent) en Duitsland (61 procent) zijn consumenten iets optimistischer, maar niet net zo positief als in Nederland.

Ook zijn Nederlanders positiever over de huidige woningprijs. Iets minder dan de helft vindt koopwoningen nu te duur. In de andere landen ligt dit percentage hoger. In België is de ontevredenheid over de huidige prijs het grootst. Bijna driekwart vindt de prijs van een woning nu te hoog. Frankrijk (58 procent) en het Verenigd Koninkrijk (54 procent) volgen.

Crisis
De woningprijzen in Nederland zijn tijdens de kredietcrisis flink gedaald en hebben die het niveau van voor de crisis nog niet bereikt. "Dit is heel anders in de landen om ons heen. In Duitsland en België was er überhaupt geen sprake van dalende huizenprijzen", aldus de onderzoekers van het economisch bureau.
In het Verenigd Koninkrijk zijn huizen na flinke prijsstijgingen weer flink duurder dan voor het uitbreken van de crisis. Deze verschillen helpen verklaren waarom Nederlanders huizen in hun land relatief 'minder duur' vinden dan mensen in de landen om ons heen.

Grootste stijging huizenprijzen in bijna twaalf jaar

22-08-2016 - Het betreft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster de grootste prijsstijging in bijna twaalf jaar.

In augustus 2008 bereikten de huizenprijzen een piek, om in juni 2013 een dieptepunt te bereiken. Sinds die tijd is er weer sprake van een stijgende trend.

Vergeleken met het hoogste niveau liggen de prijzen van koopwoningen nog 12,8 procent lager. Ten opzichte van het dieptepunt zijn ze gemiddeld met 11,1 procent gestegen. Koopwoningen waren in juli 2016 gemiddeld even duur als in maart 2005.

Fondsen hebben recordbedrag aan hypotheken uitstaan.

18-08-2016 - De groei van hypotheekfondsen zette in het afgelopen kwartaal door vanwege nieuwe inleg door beleggers, meldt De Nederlandsche Bank (DNB.

Het totaalbedrag aan uitstaande hypotheken vanuit beleggingsfondsen aan Nederlandse particulieren nam in het tweede kwartaal met 2,3 miljard euro toe. Dat komt neer op een stijging van 14 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

DNB meldt ook dat het totale beheerde vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen in het tweede kwartaal is gegroeid van 766,7 miljard euro naar 805,1 miljard euro.

Het is het vierde kwartaal op rij waarin het totale vermogen van de sector is gegroeid. Het bedrag nadert het recordniveau van eind maart 2015 (814,9 miljard euro).

De groei van het vermogen is met name veroorzaakt door het rendement van 3,5 procent dat in het tweede kwartaal is behaald. Dat komt neer op een bedrag van 26,8 miljard euro. Het is het hoogste behaalde rendement sinds het eerste kwartaal van 2015.

Het aantal Nederlandse fondsen is stabiel gebleven. Er zijn nu 1.821 fondsen

Werkloosheid daalt naar 6 procent

18-08-2016 - In juli telde Nederland 541.000 werklozen, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

In april van dit jaar waren er nog 572.000 werklozen (6,4 procent). Sinds april zijn er veertigduizend mensen met betaald werk bijgekomen.

Het percentage werkloze 45-plussers daalt het sterkst: van 6,1 naar 5,6 procent. Onder jongeren tot 25 jaar daalde de werkloosheid de laatste drie maanden van 11,2 procent (april) naar 10,8 procent (juli), Onder de 25- tot 45-jarigen ging dit van 4,8 naar 4,7 procent.

De totale werkloosheid daalt al sinds begin 2014

Vertrouwen Nederlandse consument groter dan Europees gemiddelde

03-08-2016 - Gemiddeld genomen stond het Nederlandse consumentenvertrouwen binnen de Europese Unie op de zesde plek. Tussen 2002 en 2015 lag de index op -3,4. Het EU-gemiddelde was in diezelfde periode -12,6.

Alleen in Finland (11,5), Zweden (10,8), Denemarken (10,5), Luxemburg (-0,6) en Oostenrijk (-2,6) was het gemiddelde vertrouwen groter. Cyprus (-33,6), Bulgarije (-34,2) en Griekenland (-48,5) bungelden onderaan.

Het verschil tussen het vertrouwen van Nederlandse consumenten en het EU-gemiddelde was het grootst in tijden van optimisme. In tijden van pessimisme, werden de verschillen juist kleiner.

In tijden van optimisme waren Nederlanders relatief positief over de algemene economische situatie. Ook denken beduidend meer Nederlanders te kunnen sparen in zowel slechte als goede tijden.

Zo scoorde Nederland met een gemiddelde spaarverwachting van 29,5 flink hoger dan in de hele EU (-6,8). Toch komt dit niet overeen met wat consumenten daadwerkelijk hebben gedaan.

Het Nederlandse spaarquotum, het percentage besteedbaar inkomen dat huishoudens in een bepaalde periode niet aan consumptie uitgeven, lag tussen 2002 en 2015 slechts iets hoger dan het EU-gemiddelde. In Nederland ging het om 12,3 procent en in de EU om 11,5 procent.

Op de vraag over de verwachte economische situatie zijn Nederlandse consumenten relatief positief. Over de eigen financiële situatie dachten ze nagenoeg hetzelfde als gemiddeld in de EU. Over de werkloosheidsverwachting waren Nederlandse consumenten juist iets negatiever

Positie pensioenfondsen niet verbeterd in juli

03-08-2016 - De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen kwam in juli opnieuw uit op 97 procent.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen.

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, bleef in juli op 99 procent steken. Doordat de actuele dekkingsgraad laag blijft, zal de beleidsdekkingsgraad op termijn ook verder dalen.

Dit percentages liggen ver onder het vereiste niveau van ruim 104 procent. Bij percentages daaronder is sprake van een dekkingstekort. De beleidsdekkingsgraad van eind 2016 bepaalt of de fondsen volgend jaar de pensioenen moeten verlagen.

Nieuw pensioenstelsel

08-07-2016 -

 

Webdesign en hosting : Unique WebdesignMakelaar Aankoopmakelaar