Nieuws

Hieronder vindt u het laaste nieuws over de Huizenbemiddelaar en de woningmarkt.

Grootste stijging huizenprijzen in bijna twaalf jaar

22-08-2016 - Het betreft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster de grootste prijsstijging in bijna twaalf jaar.

In augustus 2008 bereikten de huizenprijzen een piek, om in juni 2013 een dieptepunt te bereiken. Sinds die tijd is er weer sprake van een stijgende trend.

Vergeleken met het hoogste niveau liggen de prijzen van koopwoningen nog 12,8 procent lager. Ten opzichte van het dieptepunt zijn ze gemiddeld met 11,1 procent gestegen. Koopwoningen waren in juli 2016 gemiddeld even duur als in maart 2005.

Fondsen hebben recordbedrag aan hypotheken uitstaan.

18-08-2016 - De groei van hypotheekfondsen zette in het afgelopen kwartaal door vanwege nieuwe inleg door beleggers, meldt De Nederlandsche Bank (DNB.

Het totaalbedrag aan uitstaande hypotheken vanuit beleggingsfondsen aan Nederlandse particulieren nam in het tweede kwartaal met 2,3 miljard euro toe. Dat komt neer op een stijging van 14 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

DNB meldt ook dat het totale beheerde vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen in het tweede kwartaal is gegroeid van 766,7 miljard euro naar 805,1 miljard euro.

Het is het vierde kwartaal op rij waarin het totale vermogen van de sector is gegroeid. Het bedrag nadert het recordniveau van eind maart 2015 (814,9 miljard euro).

De groei van het vermogen is met name veroorzaakt door het rendement van 3,5 procent dat in het tweede kwartaal is behaald. Dat komt neer op een bedrag van 26,8 miljard euro. Het is het hoogste behaalde rendement sinds het eerste kwartaal van 2015.

Het aantal Nederlandse fondsen is stabiel gebleven. Er zijn nu 1.821 fondsen

Werkloosheid daalt naar 6 procent

18-08-2016 - In juli telde Nederland 541.000 werklozen, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

In april van dit jaar waren er nog 572.000 werklozen (6,4 procent). Sinds april zijn er veertigduizend mensen met betaald werk bijgekomen.

Het percentage werkloze 45-plussers daalt het sterkst: van 6,1 naar 5,6 procent. Onder jongeren tot 25 jaar daalde de werkloosheid de laatste drie maanden van 11,2 procent (april) naar 10,8 procent (juli), Onder de 25- tot 45-jarigen ging dit van 4,8 naar 4,7 procent.

De totale werkloosheid daalt al sinds begin 2014

Vertrouwen Nederlandse consument groter dan Europees gemiddelde

03-08-2016 - Gemiddeld genomen stond het Nederlandse consumentenvertrouwen binnen de Europese Unie op de zesde plek. Tussen 2002 en 2015 lag de index op -3,4. Het EU-gemiddelde was in diezelfde periode -12,6.

Alleen in Finland (11,5), Zweden (10,8), Denemarken (10,5), Luxemburg (-0,6) en Oostenrijk (-2,6) was het gemiddelde vertrouwen groter. Cyprus (-33,6), Bulgarije (-34,2) en Griekenland (-48,5) bungelden onderaan.

Het verschil tussen het vertrouwen van Nederlandse consumenten en het EU-gemiddelde was het grootst in tijden van optimisme. In tijden van pessimisme, werden de verschillen juist kleiner.

In tijden van optimisme waren Nederlanders relatief positief over de algemene economische situatie. Ook denken beduidend meer Nederlanders te kunnen sparen in zowel slechte als goede tijden.

Zo scoorde Nederland met een gemiddelde spaarverwachting van 29,5 flink hoger dan in de hele EU (-6,8). Toch komt dit niet overeen met wat consumenten daadwerkelijk hebben gedaan.

Het Nederlandse spaarquotum, het percentage besteedbaar inkomen dat huishoudens in een bepaalde periode niet aan consumptie uitgeven, lag tussen 2002 en 2015 slechts iets hoger dan het EU-gemiddelde. In Nederland ging het om 12,3 procent en in de EU om 11,5 procent.

Op de vraag over de verwachte economische situatie zijn Nederlandse consumenten relatief positief. Over de eigen financiële situatie dachten ze nagenoeg hetzelfde als gemiddeld in de EU. Over de werkloosheidsverwachting waren Nederlandse consumenten juist iets negatiever

Positie pensioenfondsen niet verbeterd in juli

03-08-2016 - De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen kwam in juli opnieuw uit op 97 procent.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen.

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, bleef in juli op 99 procent steken. Doordat de actuele dekkingsgraad laag blijft, zal de beleidsdekkingsgraad op termijn ook verder dalen.

Dit percentages liggen ver onder het vereiste niveau van ruim 104 procent. Bij percentages daaronder is sprake van een dekkingstekort. De beleidsdekkingsgraad van eind 2016 bepaalt of de fondsen volgend jaar de pensioenen moeten verlagen.

Nieuw pensioenstelsel

08-07-2016 -

Brexit

04-07-2016 - Volgens beleggingsexpert Jeff Rosenberg, die praat met zakenzender CNBC, van 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock is de waarschijnlijkste uitkomst van de Brexit-stem dat het Verenigd Koninkrijk een zelfde status als Noorwegen krijgt. "Brexit-light", noemt Rosenberg die variant.

Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar heeft wel een gedeelte van de EU-wetten aangenomen, heeft toegang tot de EU-handelsmarkt en is ondertekenaar van het Schengenverdrag, dat vrij verkeer tussen EU-landen en dus ook Noorwegen mogelijk maakt.
Rosenberg denkt dat een soortgelijke oplossing uiteindelijk ook voor het VK wordt uitgedacht.

Markten
Maar volgens Rosenberg lijken de markten met hun reactie in de nasleep van het Brexit-referendum op een heel andere variant te rekenen. Na een daling afgelopen vrijdag en maandag zijn de beurzen namelijk weer met een herstel bezig; een indicatie dat beleggers denken dat het wel meevalt met de Brexit.
Zij zouden volgens Rosenberg erop speculeren dat de Brexit of heel goed uitpakt voor het Verenigd Koninkrijk of dat de Britten uiteindelijk toch afzien van een vertrek uit de EU. Op basis daarvan gingen de koersen de laatste dagen weer omhoog.

Maar mocht een van deze scenario's niet uitkomen, zou er nog wel eens een negatieve reactie op de markten kunnen volgen, denkt Rosenberg. Uiteindelijk blijven de gevolgen moeilijk in te schatten, zegt de BlackRock-expert

Zorgen om gepensioneerde van morgen

04-07-2016 - Het Nibud uit zijn zorgen over de financiële situatie van toekomstige gepensioneerden. Het leven van ouderen is tegenwoordig niet meer zo goedkoop als voorheen.

Dit terwijl er nu een groep aankomt die minder pensioen opbouwt, waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

De verwachting is dat onder de huidige 65-minners straks een kwart te weinig pensioen heeft. Dit heeft onder meer te maken met het toegenomen aantal zzp'ers en flexibele dienstverbanden.
Door dit soort werkenden wordt doorgaans minder pensioen opgebouwd. Ook de toename van echtscheidingen speelt hierbij een rol.

Minder uitgeven
Vaak wordt gedacht dat mensen na hun pensioen minder gaan uitgeven. Maar dit is volgens het Nibud lang niet overal het geval. Aan zorgkosten geven gepensioneerden zelfs veel meer uit dan jongere mensen.
Het Nibud verwacht dat de zorgkosten in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten en abonnementen zijn oudere mensen vaak extra kwijt.
Het instituut maakt zich vooral zorgen om de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije of nog niet afbetaalde hypotheek.

Woonlasten
''Zij blijven na hun pensioen met hoge woonlasten zitten en de vraag is of ze zich dat goed realiseren'', aldus het Nibud, die Nederlanders in eerste plaats aanraadt om meer aan financiële langetermijnplanning te doen.
Bij de overheid dringt de instantie aan op het mogelijk maken van maatwerk in de pensioenuitkering.

Electronische betaalmethoden

04-07-2016 - De schade die is ontstaan door fraude met internetbankieren en pinnen is vorig jaar ondanks de sterke groei van elektronische betaalmethoden nagenoeg gelijk gebleven aan 2014.

De totale strop kwam vorig jaar op 17,9 miljoen euro in vergelijking met het historisch lage niveau van 17,3 miljoen euro in 2014. De zogenaamde pas-opstuurfraude, waarbij criminelen zich voordoen als bankmedewerkers en burgers vragen hun pas op te sturen, resulteerde in een schade van 1,7 miljoen euro.

De dynamiek in het betalingsverkeer nam volgens de vereniging vorig jaar flink toe. Zo werd (digitaal) incassomachtigen ingevoerd en nam contactloos betalen een grote vlucht. Daarnaast werden voorbereidingen getroffen voor nieuwe betaalmethodes als zogenoemde instant payments, waarbij transacties tussen Nederlandse banken in seconden worden uitgevoerd, iDeal QR en iDIN.

Maandelijks groeide het aantal contactloze transacties met bijna 25 procent. Ook werden vorig jaar de eerste tests uitgevoerd met iDeal QR, dat gebruikt maakt van de zwart-witte geblokte vierkantjes die codes bevatten en voor iDIN, een dienst van banken waarmee klanten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren.

Bij banken is de veiligheid van internetbankieren een van de hoogste prioriteiten. Vorig jaar vonden er in Nederland ongeveer 1,5 miljard transacties plaats via internetbankieren met een totale waarde van circa 4.900 miljard euro. De schadepost bij deze betaalmethode bedroeg 3,7 miljoen euro ofwel 0,0001 procent van de transactieomzet.

De hoge dreiging van fraude met internetbankieren ''blijft echter onverminderd aanwezig''. Tot nu toe heeft er evenwel geen fraude plaatsgevonden met de mobielbankieren-apps van banken.

Hypotheekrente onder de 1 procent

30-05-2016 - ABNAMRO heeft als eerste de hypotheekrente verlaagd tot onder 1 procent. De bank heeft vorige week zijn tarief voor een hypotheek met een rentevaste periode van twee jaar, verlaagd naar 0,99 procent. Door het beleid van de ECB (Europese Centrale Bank) wordt door de bijzonder lage rente in de eurozone al geruime tijd indirect miljarden in de bankensector gestopt.

 

Webdesign en hosting : Unique WebdesignMakelaar Aankoopmakelaar